Мüştəri Bank Proqramı

xoş gəlmişsiniz!


Ödəniş və köçürmələr

Kommunal və mobil borclarınızı ödəyin, kartlarınıza və ya hesablarınıza köçürmələr edin. Bütün bunları İnternet Bank hesabınızda yadda saxlayın və növbəti dəfə vaxt itirmədən ödəyin